Ανακοίνωση διακοπής νερού στη Δ.Ε. Δηλεσίου (οικισμοί Πλάκα & ΟΤΕ) το Σάββατο 28/11/2020

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Δ.Ε ΔΗΛΕΣΙΟΥ, τους διαμένοντες στον οικισμό “ΠΛΑΚΑ” και στον οικισμό “ΟΤΕ”, ότι το ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11/2020 θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης, από τις 09:00, με εκτιμώμενο χρόνο επαναφοράς στις 14:00,  λόγω εργασιών-επεμβάσεων σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης.…

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ6/2020

                                  ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ6/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ6…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ο Δήμος Τανάγρας λύνει άμεσα προβλήματα στέγης σε σχολικές μονάδες του με προκατασκευασμένες αίθουσες

Στις 17/11/2020, ο Δήμαρχος Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας υπέγραψε σύμβαση με τον κ. Σταύρου  Γεώργιο, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας “Εurotrade – ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒ..Ε.Ε – Προκατασκευασμένα κτίρια”,   για την προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας που θα εγκατασταθεί στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ασωπίας. Σύμφωνα…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δήμος Τανάγρας: Αγροτική οδοποιία για τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δήμος Τανάγρας: Αγροτική οδοποιία για τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας

Υλοποιήθηκε ένα ακόμη έργο αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων. Οι εργασίες αφορούσαν τη διάνοιξη και χαλικόστρωση του δικτύου αγροτικών δρόμων, σε συνολικό μήκος περίπου 3.000 μέτρων. Με το έργο αυτό βελτιώθηκε η προσπελασιμότητα στο οροπέδιο των Δερβενοχωρίων και εξασφαλίστηκε…

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Αντικατάσταση / μεταφορά παροχών ύδρευσης στη Δ.Ε. Δηλεσίου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Αντικατάσταση / μεταφορά παροχών ύδρευσης στη Δ.Ε. Δηλεσίου με προϋπολογισμό 203.550,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ