Προκήρυξη για πρόσληψη 2 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στη ΔΗΚΕΤ

Για την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ) στα πλαίσια του Προγράμματος Άθληση Για Όλους. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ παγο 2017-2018

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή…