Στελέχωση Δόμης: Κέντρα Κοινότητας Δήμου Τανάγρας

Ανακοίνωση Δήμος ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΟΧ1 – 2017 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ Παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας Παράρτημα απόδειξης χειρισμού ΗΥ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Σχηματαρίου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ με προϋπολογισμό 143.500,00 Ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο  ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Δημοπράτηση έργου κατασκευής παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας Δηλεσίου

Α.O.Ε. 328.2017 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24η) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΛΕΣΙΟΥ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΩΒ3ΒΩΗΒ-ΠΤ1 -ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΔ