Στοιχεία αναλύσεων νερού – 14/03/2017

Σας παραθέτουμε τις αναλύσεις νερού σε τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Μαρτίου 2017 σε διάφορα τμήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Τανάγρας και Σχηματαρίου. ΑΡΜΑ ΚΑΦΕ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 14-3-2017 ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΑΡΜΑ ΚΑΦΕ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 14-3-2017 ΑΣΩΠΙΑ ΚΑΦΕ ΓΙΑΡΕΣΑΝΗ 14-3-2017 ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΑΣΩΠΙΑ ΚΑΦΕ…