Έναρξη υποβολής δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο στη Δ.Ε. Τανάγρας

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για το εθνικό κτηματολόγιο και αφορά την Δημοτική Ενότητα Τανάγρας του Δήμου μας (δηλαδή τις κτηματικές περιφέρειες Άρματος, Ασωπίας, Τανάγρας και Καλλιθέας). Η έναρξη των δηλώσεων ξεκίνησε από τις 28/02/2019 και θα ισχύσει…

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις Δ.Ε. Σχηματαρίου, Οινοφύτων, Τανάγρας & Δηλεσίου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις Δ.Ε. Σχηματαρίου, Οινοφύτων, Τανάγρας & Δηλεσίου με προϋπολογισμό 420.000,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ…