Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 Δήμου Τανάγρας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 6 του άρθρου 266 Ν. 3852/10, δημοσιοποιούνται οι ελεγμένες από Ορκωτό Λογιστή – Ελεγκτή, ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2019 του Δήμου Τανάγρας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ…

Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 Δήμου Τανάγρας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 6 του άρθρου 266 Ν. 3852/10, δημοσιοποιούνται οι ελεγμένες από Ορκωτό Λογιστή – Ελεγκτή, ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2018 του Δήμου Τανάγρας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ…

Ανακοίνωση για διενέργεια δωρεάν rapid test για τον κορωνοϊό στα Οινόφυτα, την Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι  ο Ε.Ο.Δ.Υ.,   σε συνεργασία με τον Δήμο Τανάγρας, την Μ. Δευτέρα  26 Απριλίου 2021 και  από ώρα 9:00 π.μ.,  μέχρι  12.00 το μεσημέρι  θα  διενεργήσει   δωρεάν   ελέγχους  rapid test για τον κορωνοϊό στον χώρο του Μεγάρου Δημοσθένη…

Ανακοίνωση για διενέργεια δωρεάν rapid test για τον κορωνοϊό στο ΔΗΛΕΣΙ, την Μ. Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι  ο Ε.Ο.Δ.Υ.,   σε συνεργασία με τον Δήμο Τανάγρας, την Μ. Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και  από ώρα 9:00 π.μ.,  μέχρι  12.00 το μεσημέρι,  θα  διενεργήσει   δωρεάν   ελέγχους  rapid test για τον κορωνοϊό στον χώρο του ΚΑΠΗ ΔΗΛΕΣΙΟΥ, …

Ανακοίνωση για διενέργεια δωρεάν rapid test για τον κορωνοϊό στον ΑΓΙΟ ΘΩΜΑ, την Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι  ο Ε.Ο.Δ.Υ.,   σε συνεργασία με τον Δήμο Τανάγρας, την Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 και  από ώρα 9:00 π.μ.,  μέχρι  11.00 π.μ.,  θα  διενεργήσει   δωρεάν   ελέγχους  rapid test για τον κορωνοϊό στον χώρο του ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, …

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑNAKATAΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

1. Τεχνική έκθεση 2. Προυπολογισμός 3. Τιμολόγιο μελέτης 4. Eιδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Α.O.Ε. 107.2021 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) 6. Διακήρυξη_Περίληψη 7. ΤΕΥΔ 8. Σχέδιο διαμόρφωσης χώρου ΤΕΥΔ