Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού μελέτης με τίτλο “Μελέτες για το έργο Περιβαλλοντική Ανάκτηση του Υπόγειου Υδροφορέα”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο Μελέτες για το έργο “Περιβαλλοντική Ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα” με προϋπολογισμό 622.241,93 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο ΤΕΥΧΟΣ…

Έκτακτη ανακοίνωση για το νερό στο Δήλεσι

Ενημερώνουμε τους δημότες μας και ειδικά τους κατοίκους στο Δήλεσι, ότι λόγω έκτακτης μεγάλης ζημιάς στο αντλιοστάσιο Οινοφύτων, ενδεχομένως να υπάρξουν σήμερα προβλήματα στο τμήμα του Δηλεσίου που τροφοδοτείται απο τη συγκεκριμένη δεξαμενή (των Οινόφυτων). Καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για την…