Δημοσίευση προκήρυξης ΑΣΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 6/10.10.2016 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 2ΕΓ/2016 Προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την πλήρωση πεντακοσίων εβδομήντα μίας (571) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου…

Προκήρυξη Πρόσληψης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου θέσης ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έως οχτώ (8) μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑγΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ…

Προσωρινα αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στη ΔΗΚΕΤ

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικου στη ΔΗΚΕΤ. Δικαίωμα ενστάσεων ισχύει για 3 ημέρες. Για τα ονόματα και περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο ΔΗΚΕΤ_προσωρινα