Ακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και Κλειδιού Δήμου Τανάγρας και έργων μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων”

Με την έκδοση του Ν. 4605/2019, τροποποιούνται άρθρα του Ν. 4412/2016 τα οποία επηρεάζουν τη διακήρυξη του έργου.Κατά συνέπεια, ο ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο “Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και Κλειδιού Δήμου Τανάγρας και έργων μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων”, ακυρώνεται έως ότου γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο τεύχος διακήρυξης του, ώστε να είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει σήμερα

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *