Αποτελέσματα ανίχνευσης SARS-COV 2 σε αστικά λύματα

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με το ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφό μας, από τον μήνα Οκτώβριο ο Δήμος Τανάγρας είναι σε διαδικασία ανίχνευσης του ιού SARS-COV 2. Η ανίχνευση γίνεται στα εισερχόμενα λύματα στην Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου μας , καθώς και στην έξοδο του επεξεργασμένου υγρού απόβλητου και πραγματοποιείται από τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δεύτερης δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε την 26η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα, δεν ανιχνεύθηκε ο ιός SARS-COV 2 , τόσο στην είσοδο των αστικών λυμάτων, όσο και στην έξοδο του επεξεργασμένου υγρού απόβλητου. Το γεγονός αυτό
δείχνει ότι έως σήμερα σε τοπικό επίπεδο έχουν επιτύχει τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας του COVID-19. Επιπλέον σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της προηγούμενης δειγματοληψίας προκύπτει το συμπέρασμα ότι στα διοικητικά όρια του Δήμου μας η πανδημία έχει περιοριστεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Συνημμένα σας αποστέλλονται και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αναλύσεων. Η επόμενη δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα και θα ενημερωθείτε εκ νέου για τα
αποτελέσματα που θα προκύψουν.

Ο προϊστάμενος
αντ αυτού

Καρύγιαννης Ευάγγελος
Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

18206_2020

ΕΞΟΔΟΣ 26-10-2020 covid

ΕΙΣΟΔΟΣ 26-10-2020 covid

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *