ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο Δήμος Τανάγρας σας ενημερωνει οτι εχει αναρτηθει ο προσωρινός πίνακας κατάταξης για το πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας». Ο ΟΑΕΔ ανάρτησε στο δικτυακό τόπο του www.oaed.gr (ενότητα e-υπηρεσίες/πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας). Αφορά 10.000 ωφελούμενους ανέργους κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Γενικών Καθηκόντων οι οποίοι θα εργαστούν με πλήρη απασχόληση για 5 μήνες σε Περιφέρειες και Δήμους, σύφμωνα με την σχετική πρόσκληση (4/2013).Στο δήμο Τανάγρας αντιστοιχούν 8 θέσεις εργασίας. Επίσης, ανάρτησε πίνακα αποκλειομένων από το πρόγραμμα. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, όπως και ο πίνακας αποκλειομένων, θα καταρτιστούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ άμεσα,  μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Μετά την ανάρτηση του οριστικού πίνακα θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες προς τους επιβλέποντες φορείς και προς τους ωφελούμενους ανέργους. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η κατάρτιση των πινάκων έγινε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό  τρόπο μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης η οποία είχε εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.Ήδη ο ΟΑΕΔ καταρτίζει την επόμενη δημόσια πρόσκληση ανέργων για 27.946 θέσεις σε επιβλέποντες φορείς του Δημοσίου, η οποία θα δημοσιοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών και αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων:
Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter