ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού της»

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-685Τ465ΧΘΕ-Φ1Φ

30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ

parartimaHY_21_el_GR_el_GR

 

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *