Αντιδήμαρχοι

Στο Δήμο μας έχουν οριστεί με την 37/2017 απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχοι του Δήμου Τανάγρας, με θητεία από 01/03/2017 μέχρι 31/08/2019 οι ακόλουθοι αντιδήμαρχοι :

Δημητρίου Ηλίας
Αναστασίου Ιωάννης
Νίκα-Κοτσίφη Μαρία
Πέτρου Νικόλαος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *