Απολογιστικό Δελτίο Τύπου – Σ.Φ.Η.Ο. ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

πρασινο ταμειοδημος

Ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 6/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: ΩΣΗΛΩΗΒ-Α9Ξ) του Δήμου Τανάγρας το:

«ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

Φορέας χρηματοδότησης του ανωτέρω σχεδίου είναι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020».

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Το Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Τανάγρας θα αποτελέσει ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν.4710/2020 “Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις”.

Αντικείμενο του “Σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων” του Δήμου Τανάγρας ήταν η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, η χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης, η καταγραφή της διαδικασίας επιλογής χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο – Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Φόρτισης Η/Ο, οι συμμετοχικές διαδικασίες -Διαβούλευση και η ολοκλήρωση του Φακέλου (Εφαρμογή Σχεδίου).

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία θα βρείτε το εγκεκριμένο Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Τανάγρας.

ΣΦΗΟ_ΤΑΝΑΓΡΑΣ_Π_1_α

ΣΦΗΟ_ΤΑΝΑΓΡΑΣ_Π_1_β

ΣΦΗΟ_ΤΑΝΑΓΡΑΣ_Π_2

ΣΦΗΟ_ΤΑΝΑΓΡΑΣ_Π_3

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *