ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1-2023 ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1-2023 ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ ΔΤΑΝΑΓΡΑΣ)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ (ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ Δ

ΤΑΝΑΓΡΑΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (εσωτ. χώρων) ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (εσωτ. χώρων), ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 17-5-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 26-5-2023 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 20 ΕΥΡΩ.

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *