Γνωστοποίηση τραπεζικού λογαριασμού προς συμβολαιογράφους για χορήγηση βεβαίωσης ΤΑΠ

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Τανάγρας τηρεί τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα EUROBANK, στον οποίο μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.4915 (ΦΕΚ Α΄63/24.3.2022) όσοι συμβολαιογράφοι επιθυμούν χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑ.Π.) για λογαριασμό των πελατών τους, να καταθέτουν χρηματικά ποσά ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής τους, σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) επί της αξίας πώλησης ή επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Παρακαλούμε να αναφέρονται σωρευτικά στο καταθετήριο τραπέζης στοιχεία όπως :

  1. Ονοματεπώνυμο δικαιούχου βεβαίωσης ΤΑΠ
  2. ΑΦΜ δικαιούχου βεβαίωσης ΤΑΠ
  3. Τηλ. επικοινωνίας δικαιούχου βεβαίωσης ΤΑΠ

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού μας είναι:

TΡΑΠΕΖΑ:  EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.

IBAN: GR1602604230000190200299464

 BIC/SWIFT: EFGBGRAA

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  (0423)

Για την αποφυγή λαθών στις βεβαιώσεις Τ.Α.Π. όπως επικοινωνήσετε με το

αρμόδιο τμήμα εσόδων στα τηλέφωνα 2262351121, 2262351122, 2262351182.

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *