Γυμνάσια

Γυμνάσια τηλέφωνο Διεύθυνση
Σχηματαρίου  22620-58228 Σχηματάρι
Οινοφύτων 22620-31350 Οινόφυτα
Ασωπίας 22620-95206 Ασωπία
Πύλης 22630-31357 Πύλη
     
ΓΡ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 22620 80001-22620 80003-22620 29053    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *