ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ: Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Τανάγρας στα σχολεία. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε το έργο που περιελάμβανε την ανακατασκευή του αύλειου χώρου στο Νηπιαγωγείο του Αεροδρομίου Τανάγρας.

Στόχος της παρέμβασης ήταν να επιτευχθεί:  1ον) η βελτίωση του εξωτερικού χώρου του νηπιαγωγείου με βασική επιδίωξη τη διαμόρφωση ενός χώρου που ενθαρρύνει τη δραστηριοποίηση και τη δημιουργικότητα των παιδιών κατά τις αυθόρμητες δραστηριότητες.2ον) την εστίαση στη χρήση των υλικών της φύσης σε εξωτερικά περιβάλλοντα (πάρκα, υπαίθριους χώρους, παιδικές χαρές) με έμφαση στην οργάνωση των χώρων με αυτά τα υλικά.

Το έργο εκτελέστηκε  με την «συνοπτική διαδικασία» και ανάδοχος του έργου ήταν η ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανερχόταν στο ποσό των 74.393,39 € και το κόστος του έργου καλύφθηκε από ιδίους πόρους.

Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας,  δηλώνει ότι:

«Η συνεργασία των Σχολικών μας Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων του Δήμου μας και τους Συλλόγους γονέων & Κηδεμόνων οδηγούν στην επίλυση σημαντικών και χρόνιων προβλημάτων. Το Νηπιαγωγείο του Αεροδρομίου Τανάγρας αντιμετώπιζε προβλήματα που έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και ήταν επιτακτική η ανάγκη για την υλοποίηση αυτής της παρέμβασης. Στόχος μας είναι η αρτιότητα στην κατασκευή όλων των έργων που υλοποιούμε, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην αισθητική τους εικόνα καθώς και ο εκσυγχρονισμός των σχολικών υποδομών, παρέχοντας στους μαθητές το καλύτερο δυνατό περιβάλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οικονομική και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τη συμβολή τους στην υλοποίηση των έργων. Συνεχίζουμε την προσπάθεια αναβάθμισης όλων των σχολικών μας Μονάδων. Είμαστε πάντα δίπλα στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στα παιδιά μας».

IMG_9870 IMG_9871 IMG_9876 IMG_987719.11.2021-ΔΤ-ΝΗΠΙΑΓ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *