ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Σχηματαρίου», προϋπολογισμού 59.500,00 ευρώ

Στις 11 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, υπογράφηκε η σύμβαση για το  έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Σχηματαρίου» από τον Δήμαρχο Τανάγρας Βασίλη Περγάλια και τον Γεώργιο Παλόγο, που αναδείχθηκε μειοδότης, με μέση έκπτωση 54,24%.

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε οδούς της Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου, συνολικού μήκους περίπου 300 m. Οι δρόμοι που θα κατασκευαστούν τα δίκτυα είναι οι παρακάτω:

  • Μεταξύ Ο.Τ. 10 / 20 και Ο.Τ. 11 / 21 (Βόρεια του οικισμού, κοντά στην Εθνική οδό)
  • Μεταξύ Ο.Τ. 40, Ο.Τ. 41 (κάθετη οδός στη Λεωφόρο Οινόης)
  • Μεταξύ Ο.Τ. 43 και Ο.Τ. 30 / 33 (οδός Πελοπίδα)

Το έργο περιλαμβάνει: Κεντρικά δίκτυα που θα κατασκευαστούν από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ 13476-3, σειράς SN8 και DN/ΟD 200mm. Θα οδεύουν εντός τάφρου πλάτους 1 m και μεταβλητού ύψους. Οι σωλήνες θα εγκιβωτιστούν με άμμο, ενώ το υπόλοιπο του σκάμματος θα επιχωθεί με θραυστό υλικό λατομείου 3Α. Στην περίπτωση διέλευσης του δικτύου από ασφαλτοστρωμένους οδούς θα γίνει αποκατάστασή τους με άσφαλτο. Επιπλέον των κεντρικών δικτύων θα κατασκευαστούν και οι αντίστοιχες οικιακές συνδέσεις, ενώ στις διασταυρώσεις οδών και σε αποστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 50 m θα κατασκευαστούν κυκλικά φρεάτια επίσκεψης για την επιθεώρηση και καθαρισμό των δικτύων.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου και η παράδοση του έργου, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση, θα γίνει σε τρεις (3) μήνες.

Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας δηλώνει ότι «Ξεκινά ένα ακόμη έργο που βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε έργα χρήσιμα που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων
IMG_5644 IMG_5645 IMG_5646 IMG_5649 IMG_5650 IMG_5655ΔΤ- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Σχηματαρίου

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *