ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Στη ριζική ανανέωση και ενίσχυση του εξοπλισμού καθαριότητας προχωρά ο Δήμος Τανάγρας. Ολοκληρώνεται σύντομα η τοποθέτηση των νέων υπόγειων κάδων στη Δ.Ε Τανάγρας. Προμήθεια 295 νέων υπέργειων πλαστικών και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζεται η τοποθέτηση των υπόγειων κάδων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Τανάγρας, σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της υγείας των δημοτών.

Συγκεκριμένα οι 44 υπόγειοι κάδοι τοποθετούνται στα παρακάτω σημεία της Δ.Ε Τανάγρας που είναι τα εξής:

 ◊ 9 κάδοι στην Καλλιθέα (ολοκληρώθηκαν)

 ◊ 9 κάδοι στο Άρμα (ολοκληρώθηκαν)

 ◊ 7 κάδοι στην Τανάγρα (απομένει ένας (1) κάδος για τοποθέτηση), συνολικά 8 κάδοι

 ◊ 8 κάδοι στην Ασωπία (απομένουν δέκα (10) κάδοι για τοποθέτηση), συνολικά 18 κάδοι

 

Η δαπάνη των υπόγειων κάδων και της τοποθέτησής τους προήλθε από το Πράσινο Ταμείο με το ποσό των 160.406,40 € κι από ίδιους πόρους του Δήμου Τανάγρας με το ποσό των 66.699,60 €.

 

Παράλληλα ο Δήμος Τανάγρας προχώρησε στην προμήθεια 295 νέων πλαστικών και μεταλλικών υπέργειων κάδων απορριμμάτων, σε μια προσπάθεια για τη βελτίωση και αναβάθμιση του ευαίσθητου τομέα της Καθαριότητας. Οι νέοι κάδοι θα τοποθετηθούν σε όλη την έκταση του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθεί όλο το δίκτυο, με αντικατάσταση των παλαιών ή φθαρμένων κάδων αλλά και παράδοσης νέων σε περιοχές που  απαιτείται, σύμφωνα