ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ”

ΑΝΑΡΤΗΤΕΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΩΩΞΩΩΗΒ-55Ν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σχηματάρι 14/4/2016
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ… 4982

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ»
με προϋπολογισμό 360.390,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δΙδιαγωνισμού, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας πληρώνοντας το αντίτιμο των 5,00 € (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00-13:00), μέχρι και την Πέμπτη 5 Μαΐου 2016.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2262351136, FAX: 2262351138, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Ανέστης Τσιώνης.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η Μαΐου 2016 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 6 του Ν.3669/2008.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις του έργου :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ Κ/Ξ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ           292.960,83                         Α2 και άνω                              Α2 και άνω

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.860,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή μέχρι 10/3/2017. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τανάγρας .

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Περγάλιας

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

 

 

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *