Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 του Δήμου Τανάγρας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 6 του άρθρου 266 Ν. 3852/10, δημοσιοποιούνται οι ελεγμένες από Ορκωτό Λογιστή – Ελεγκτή, ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2020 του Δήμου Τανάγρας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 Δ.ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΟΥ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *