Δημοσίευση Οικονομικών καταστάσεων Έτους 2017 του Δήμου Τανάγρας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 266 Ν. 3852/10, δημοσιοποιούνται οι ελεγμένες από Ορκωτό Λογιστή – Ελεγκτή, ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2017 του Δήμου Τανάγρας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 Ω7ΤΨΩΗΒ-ΙΓ9

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *