Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.3852/2010, και συμπληρωματικά του άρθρου 263 του Ν. 3463/2006 συγχωνεύονται σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση όλες οι Κοινωφελής Επιχειρήσεις, που έχουν περιέλθει στον Δήμο Τανάγρας:

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Τ.  1447 17-6-2011 τεύχος Β’

Επωνυμία - Έδρα
Σκοπός
Διοίκηση

 

Οι διακριτές δράσεις που θα ασκηθούν από το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», αφορούν κυρίως υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, ιδίως:

 • Συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
 • Η υλοποίηση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Ψυχολογική υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων»
 • Συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ πράξη «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», μέσω των ΚΗΦΗ
 • Υλοποιηση του πρόγραμματος ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων του ΟΕΑΔ για ανέργους του Δήμου Τανάγρας

 

Μέλη Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Τ. (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 163/2014)

Τακτικά Μέλη

 1. Σαμουρέλης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Ανυφαντής Αλέξανδρος – Αντιπρόεδρος
 3. Νίκα – Κοτσίφη Μαρία
 4. Παπαθανασίου – Λαψάνης Κων/νος
 5. Χρήστου Γεώργιος
 6. Κακάλια Ευαγγελία
 7. Κατσέλης Χρήστος
 8. Κόλλιας Διονύσιος
 9. Γεντικής Σωτήριος
 10. Μπλάνας Νικόλαος
 11. Θεοδώρου Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη

 1.  Κουρουτός Μιχαήλ
 2. Ζαφειροπούλου – Στουραΐτη Ελένη
 3. Καμπιώτου – Λιάπη Γεωργία
 4. Δριχούτης Διομήδης
 5. Πέτρου Νικόλαος
 6. Κανέλλος Αντώνιος
 7. Κόκκαλης Γεώργιος
 8. Καλμπένης Δημήτριος
 9. Καμινιώτης Ιωάννης
 10. Πέππα Μαριάνθη
 11. Αντωνάκος Γρηγόριος

 

Για να επισκεφθείτε το επίσημο site τηε ΔΗΚΕΤ κάντε κλικ στον εδώ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *