Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.3852/2010, και συμπληρωματικά του άρθρου 263 του Ν. 3463/2006 συγχωνεύονται σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση όλες οι Κοινωφελής Επιχειρήσεις, που έχουν περιέλθει στον Δήμο Τανάγρας:

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Τ.  1447 17-6-2011 τεύχος Β’

Επωνυμία - Έδρα
Σκοπός
Διοίκηση

 

Οι διακριτές δράσεις που θα ασκηθούν από το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», αφορούν κυρίως υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, ιδίως:

 • Συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
 • Η υλοποίηση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Ψυχολογική υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων»
 • Συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ πράξη «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», μέσω των ΚΗΦΗ
 • Υλοποιηση του πρόγραμματος ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων του ΟΕΑΔ για ανέργους του Δήμου Τανάγρας

 

Μέλη Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Τ. (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 177/2019)

Τακτικά Μέλη

 1. Δριχούτης Διομήδης – Πρόεδρος
 2. Νίκα – Κοτσίφη Μαρία – Αντιπρόεδρος
 3. Καρπούζου – Μεγαλοοικονόμου Δέσποινα
 4. Κουτρούμπα Χριστίνα
 5. Πέτρου Νικόλαος
 6. Αγγέλου Αριστείδης
 7. Καψάλης Απόστολος
 8. Τσαρούμη Αργυρώ
 9. Χαΐντούτη Στυλιανή
 10. Χρόνη Γεωργία
 11. Τριανταφύλλου Ευγενία

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Ζαφειροπούλου – Στουραΐτη Ελένη
 2. Κόκκαλης Γεώργιος
 3. Λαψάνης Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
 4. Μούσιος Γεώργιος
 5. Σταμάτης Σπυρίδων
 6. Καμινιώτης Ιωάννης
 7. Καμπιώτου Γεωργία
 8. Αθανασάκη Χριστίνα
 9. Νικολάου Ελένη
 10. Νταλαβούρας Ιωάννης
 11. Ανυφαντή Ξανθή

 

Για να επισκεφθείτε το επίσημο site της ΔΗΚΕΤ κάντε κλικ εδώ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *