Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός – «Συντηρήσεις και επισκευές μεταφορικών μέσων ετών 2017-2019»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 8 3 /2017

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«Συντηρήσεις και επισκευές μεταφορικών μέσων ετών 2017-2019».

283-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΑΟΕ 438-2017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΥ Σ.

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *