Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ»

1_Τεχνική Έκθεση

2_Προυπολογισμός μελέτης

3_Τιμολόγιο μελέτης

4_Προμέτρηση

5_ΕΣΥ

6_1_ΚΕΠ ΑΣΩΠΙΑΣ

6_2_ΚΕΠ ΔΗΛΕΣΙΟΥ

6_3_ΚΕΠ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

6_4_ΚΕΠ ΠΥΛΗΣ

6_5_ΚΕΠ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

6_6_Σχέδιο_A02

6_7_Σχέδιο_A03

6_8_Σχέδιο_A04

6_9_Σχέδιο_D01

6_10_Σχέδιο_D02

6_11_Σχέδιο_D03

7_ΕΕΕΣ

8_Α.O.Ε. 366.2022

9_Περίληψη διακήρυξης

10_Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας

11_Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

EEEΣ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *