Διακήρυξη Επαναληπτικού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

ΑΡΙΘΜ. 434/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΩΝ 2017 2019

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 480.431,72 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α

Διακήρυξη Καύσιμα Τανάγρα 434-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΑΝΑΓΡΑ _08.08. 17 (3)

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *