Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με θέμα “Προμήθεια ασφάλτου”

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

αριθμός διακήρυξης

2 8 1/2017

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»

ΑΟΕ 436-2017 ΑΣΦΑΛΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΤΟΣ 281-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ 2017

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *