Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσιών υποστήριξης στην ωρίμανση, εξειδίκευση και διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών, Δράσεων που εντάσσονται στην ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και τη διοικητική παρακολούθηση Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Τανάγρας»

9ΘΔΦΩΗΒ-ΝΟ8

O27520~1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ

Share on FacebookEmail this to someone