Διαχείριση Απορριμμάτων

Σύνηθη Απορρίμματα


Τα σύνηθη απορρίμματα της Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου συλλέγονται από τους πράσινους κάδους από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου.

Το πρόγραμμα περισυλλογής των συνήθων απορριμμάτων είναι:

Ογκώδη απορρίμματα

Ανακυκλώσιμα απορρίμματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *