Ενημέρωση σχετικά με την πρωινή βλάβη στο αντλιοστάσιο Σχηματαρίου

Σας ενημερώνουμε ότι η πρωινή βλάβη στο αντλιοστάσιο Σχηματαρίου αποκαταστάθηκε και ως εκ τούτου ξεκίνησε κανονικά η τροφοδότηση των δεξαμενών  του δικτύου με νερό. Η αποκατάσταση της παροχής νερού σε όσες κατοικίες αντιμετώπισαν πρόβλημα, αναμένεται να επιλυθεί σύντομα.

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *