Επανάληψη πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Με την με αρ. πρωτ. 15878/1-10-2019 πρόσκληση του Δήμου, έγινε πρόσκληση για την συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής διαβούλευσης στο Δήμο Τανάγρας, της οποίας η προθεσμία υποβολής έληξε την 21-10-2019. Λόγω της μη εκδήλωσης του απαιτούμενου ενδιαφέροντος στην αρχική πρόσκληση, καλούνται εκ νέου οι φορείς και οι δημότες να καταθέσουν εγγράφως την βούλησή τους και να ορίσουν εκπροσώπους και τους αναπληρωματικούς αυτών:

18032_2019 επαναπρόσκληση διαβούλευσης

έντυπο συμμετοχής πολιτών δήμου Τανάγρας

έντυπο συμμετοχής φορέων δήμου Τανάγρας

Σας ενημερώνουμε ότι οι υφιστάμενες μέχρι σήμερα αιτήσεις για την επιτροπή, εξακολουθούν να υφίστανται και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται εκ νέου αίτηση από τους ενδιαφερόμενους που ήδη έχουν αιτηθεί.

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *