Επαναπροκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τανάγρας”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, επαναπροκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

“Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τανάγρας”

με προϋπολογισμό 156.100,00 ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *