ΚΑΠΗ

Πληροφορίες για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Τανάγρας

Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τανάγρας στο οποίο ανήκουν τα ΚΑΠΗ, είναι η Κοινωνική Λειτουργός Αλλαγιάννη Ελένη.

Τηλέφωνο:  22623-51150

 

Στο Δήμο Τανάγρας λειτουργούν τα εξής ΚΑΠΗ :

ΚΑΠΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΚΑΠΗ ΔΗΛΕΣΙΟΥΚΑΠΗ ΑΓ. ΘΩΜΑ

Διεύθυνση:  Πλατεία Παμμ. Ταξιαρχών 1
Τηλέφωνο:  2262059938
Υπεύθυνος:  Χαρίσης Ξενοφών, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ

Διεύθυνση:  Παραλία Πλάκα Δηλεσίου
Τηλέφωνο:  2262059976
Υπεύθυνος:  Γραμματικόπουλος Μιχάλης, μέλος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

Διεύθυνση:  Αγ. Θωμάς
Τηλέφωνο:  2262037070
Υπεύθυνη:  Καββά Βασιλική, μέλος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ

Προϋποθέσεις –διαδικασία εγγραφής μελών στα ΚΑΠΗ  του Δήμου Τανάγρας.

Ως μέλη εγγράφονται:

Δημότες από 55 ετών και άνω άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στην περιοχή του ΚΑΠΗ

Για την εγγραφή των Δημοτών στα ΚΑΠΗ  απαιτείται :

1) Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία)

2) Η ορισμένη συνδρομή

3) Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας (ΔΕΗ-ΟΤΕ) ή βεβαίωση δημοτολογίου

4) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

Το κάθε μέλος του ΚΑΠΗ εφοδιάζεται με την ειδική ταυτότητα μέλους ΚΑΠΗ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *