ΜΗΜΕΔ για το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & Κ.Χ. Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ»

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για
το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & Κ.Χ. Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ»

9969_2020_ανακοίνωση

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *