Ν.Π.Δ.Δ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, συγχωνεύτηκαν σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) όλα τα πρώην Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που έχουν περιέλθει στον Δήμο Τανάγρας.

Επωνυμία - ΦΕΚ
Σκοπός
Διοίκηση

Μέλη Δ.Σ.  Ν.Π.Δ.Δ.  «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»ΒΑΣΗ ΤΗΣ 141/2017  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ .      

     Τακτικά μέλη

 1. Γκίνης Ιωάννης (Πρόεδρος)
 2. Χαρίσης Ξενοφών
 3. Καμπιώτου-Λιάπη Γεωργία
 4. Πέτρου Νικόλαος
 5. Δριχούτης Διομήδης
 6. Πέτρου Χρήστος
 7. Αναστασίου Κωνσταντίνος
 8. Αικατερίνης Αθανάσιος
 9. Καββά Βασιλική
 10. Θωμάς Θωμάς
 11. Καλύβα Παναγιώτα

 

     Αναπληρωματικά μέλη

 1. Αναστασίου Ιωάννης
 2. Σταμάτης Σπυρίδων
 3. Νίκα-Κοτσίφη Μαρία
 4. Χρήστου Γεώργιος
 5. Παπαθανασίου-Λαψάνης Κωνσταντίνος
 6. Καννέλος Αντώνιος
 7. Κόκκαλης Γεώργιος
 8. Νίκας Αθανάσιος
 9. Λιάπη Ηλιάνα
 10. Ανδρουλιδάκης Γεώργιος
 11. Κουματζά Κωνσταντίνα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *