Ν.Π.Δ.Δ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, συγχωνεύτηκαν σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) όλα τα πρώην Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που έχουν περιέλθει στον Δήμο Τανάγρας.

Επωνυμία - ΦΕΚ
Σκοπός
Διοίκηση

ΜΕΛΗ ΝΠΔΔ 2022

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2022 : «Λήψη απόφασης για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

 

Α) Ορίζει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προερχόμενα από την πλειοψηφία, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους κ.κ.:
ΤΑΚΤΙΚΑ                                                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γκίνης Ιωάννης                                          Σταμάτης Σπυρίδων
2. Χαρίσης Ξενοφώντας                                Καρπούζου Μεγαλοοικονόμου Δέσποινα
3. Κόκκαλης Γεώργιος                                   Λαψάνης Παπαθανασίου Κων/νος
4. Ζαφειροπούλου Στουραϊτου Ελένη            Κουτρούμπα Χριστίνα
5. Πέτρου Νικόλαος                                       Κουρουτού Παρασκευή

Β) Ορίζει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προερχόμενα από την μειοψηφία, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους κ.κ.:
ΤΑΚΤΙΚΑ                                                       ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Σιαμπάνης Περικλής                                  Αγγέλου Αριστείδης
2. Καμηνιώτης Ιωάννης                                 Καμπιώτου Γεωργία
Γ) Ορίζει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους παρακάτω δημότες κ.κ.:
ΤΑΚΤΙΚΑ                                                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

  1. Κρυστάλη Τσιαχρή Σεβαστή   Καββά Βασιλική
    2. Νικολάου Ελένη του Νικολάου                    Ουρελίδου Κωνσταντίνα του Χρήστου
  2. Φαρμάκης Γεώργιος του Κων/νου     Πέππας Χρήστος του Δημητρ

 

Δ) Ορίζει ως εκπρόσωπο των εργαζομένων:
ΤΑΚΤΙΚΑ                                                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1 . Καλύβα Παναγιώτα του Παναγιώτη             Κωστούλα Ζωή του Στυλιανού

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *