Πίνακας ανάρτησης αποφάσεων 21ης/2017 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 22ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *