Πίνακας αποφάσεων της 17ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η.2022 (10-05-2022)

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *