Πίνακας αποφάσεων της 28ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 28ης.2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *