Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τανάγρας» με ΑΑ 83344

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *