Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 – Αναθεωρημένο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦ ΔΗΜ 526-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναθεώρηση 12/07/2018: προστέθηκε το παρακάτω αρχείο

Α.O.Ε. 458.2018 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ)

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *