Περιληπτική διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Τανάγρας, και των

νομικών του προσώπων, ετών 2019- 2021, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού

1 429 787,06 EUR (με Φ.Π.Α. 24 %)»

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *