ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *