Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3852

ΝΕΑ Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής- Αρμοδιότητες | Άρθρο 73

Τα μέλη της επιτροπής

Πρόεδρος: Περγάλιας Βασίλειος

Τακτικά Μέλη:

  • Αναστασίου Ιωάννης
  • Δημητρίου Ηλίας
  • Δριχούτης Διομήδης
  • Καμηνιώτης Ιωάννης
  • Μούσιος Γιώργος
  • Χαρίσης Ξενοφών

Αναπληρωματικά Μέλη:

  • Κουρουτού Παρασκευή
  • Κουτρούμπα Χριστίνα
  • Παπαθανασίου – Λαψάνης Κωνσταντίνος
  • Σιαμπάνης Περικλής

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *