Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3852

ΝΕΑ Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής- Αρμοδιότητες | Άρθρο 73

Τα μέλη της επιτροπής

Πρόεδρος: Δημητρίου Ηλίας

Τακτικά Μέλη:

 • Σαμουρέλης Χρήστος
 • Δριχούτης Διομήδης
 • Ζαφειροπούλου-Στουραΐτη Ελένη
 • Νίκα Μαρία
 • Κανέλλος Αντώνιος
 • Κόκκαλης Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Ανυφαντής Αλέξανδρος
 • Βουγέσης Γεώργιος
 • Πέτρου Νικόλαος
 • Πέτρου Χρήστος
 • Αναστασίου Κωνσταντίνος

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *