ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ2/2022) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ  ΑΠΟ  10-8-2002 ΕΩΣ ΚΑΙ 11-08-2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ: tanagra@tanagra.gr

Για το πρακτικό πατήστε εδώ: 13.1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Για τους ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ πατήστε εδώ: 13.ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ

Για τους ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ πατήστε εδώ: 13.ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ

Για τους ΕΠΙΧΑΛΟΧΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ πατήστε εδώ: 13.ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

Για τους ΕΠΙΧΑΛΟΧΤΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ πατήστε εδώ: 13.ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *