Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των υποψήφιων για την ανακοίνωση (ΣΟΧ2/2020) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Τανάγρας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                                                           α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι   ό τ ι:

 Σύμφωνα με το αριθ.  πρωτ.: 9030/ 19/6/2020 και με ΑΔΑ:Ω1Υ8ΩΗΒ-Σ2Γ 

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

Ορισμένου Χρόνου ( 4 μήνες ) της ΣΟΧ2/2020,  οι επιτυχόντες όλων των

ειδικοτήτων είναι οι εξής:

 

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ     Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ   Ε Π Ι Τ Υ Χ Ο Ν Τ Ω Ν

 

1.-   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΕ   ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΕΞΙ (6 )

   

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4 ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ΜΠΑΡΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

2.-   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΕ   ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –  ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΡ-ΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 102

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΕΞΙ (6 )

   

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 SALAROLI BORGES LOIANE APARECIDA LENO
2 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
3 ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4 ΚΑΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΒΙΟΛΕΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
6 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

3.-   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 103

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3 )

     

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
2 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 ΤΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

4.-   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :  ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 104

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ:  ΕΝΑΣ  ( 1 )

   

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΨΑΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

5.-   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :   ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 105

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ:  ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ   ( 4 )

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΓΑΘΟΥΛΑ ΔΑΝΙΗΛ
2 ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΚΟΛΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΠΕΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ-ΝΟΣ

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν΄ απευθύνεστε στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Τανάγρας.

 

                                               ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                               ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *