Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού μελέτης με τίτλο “Μελέτες για το έργο Περιβαλλοντική Ανάκτηση του Υπόγειου Υδροφορέα”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο

Μελέτες για το έργο “Περιβαλλοντική Ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα”

με προϋπολογισμό 622.241,93 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.)

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τους ακόλουθους συνδέσμους

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

2. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΕΕΕΠ

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΕ

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΟΥΣ

7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *