Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικου διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας “Εργασία συντήρησης και λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού”

Διακήρυξη διαγωνισμού 488/2015

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Τεχνική έκθεση, προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων

 

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *