Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Σχηματαρίου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Σχηματαρίου

με προϋπολογισμό 59.900,00 ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

2 thoughts on “Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Σχηματαρίου”

 1. A. Tsionis Post author

  Καλημέρα κε Μητακίδη.
  Το έντυπο της ΤΕΥΔ βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο με την ονομασία “espd-request-v2”. Ακολουθώντας το σύνδεσμο https://espdint.eprocurement.gov.gr/ και κάνοντας χρήση του συνημμένου .xml αρχείου, μπορείτε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά, να το εξάγετε ως .pdf, να το υπογράψετε και να το υποβάλλετε στο φάκελο δικαιολογητικών.
  Στη διάθεσή σας για κάθε περεταίρω πληροφορία ή διευκρίνηση.

  Ανέστης Τσιώνης
  Μηχανολόγος Μηχανικός MSc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *