ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΛΟΥΤΣΑ” Τ.Κ. ΑΣΩΠΙΑΣ”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΛΟΥΤΣΑ” Τ.Κ. ΑΣΩΠΙΑΣ

με προϋπολογισμό 175.956

Το τεύχος δημοπράτησης και τα συνοδά σχέδια μπορούν να αντληθούν από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

,ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΥΧΟΣ00 Ευρώ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *