Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων στις παραλίες, προϋπολογισμού δαπάνης 36.275,00€ πλέον ΦΠΑ

Α.O.Ε. 094.2020 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Χ. ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *