ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2023 ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *