ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *