ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2023

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *