ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *