Προσωρινοί πίνακες κατάταξης καλλιτεχνικού προσωπικού στη ΔΗΚΕΤ

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο συνημμένο αρχείο

Προσωρινοι

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *