Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζώης

Στην «Αίτηση Συμμετοχής – ήλωσή» τους, οι ενδιαφερόμενες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τεσσάρων (4) εναλλακτικών επιλογών Σταθμών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε ομές της προτίμησής τους . Οι μητέρες που έχουν περισσότερα του ενός (1) τέκνα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τόσες «Αιτήσεις συμμετοχής – ηλώσεις», όσες και τα τέκνα που επιθυμούν να εγγράψουν σε δομές.

Στις «Αιτήσεις συμμετοχής – ηλώσεις» που θα υποβάλλουν σε ενιαίο φάκελο, θα πρέπει να συμπληρώνουν τον αριθμό του συνόλου των τέκνων για τα οποία κάνουν αίτηση, στο αντίστοιχο ειδικό πεδίο του εντύπου της «Αίτησης συμμετοχής – ήλωσης».

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter
Κατεβάστε το φυλλάδιο
Κατεβάστε το φυλλάδιο
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2012.pdf
835.8 KiB
73 Downloads
Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *